Onitsuka Tiger Mexico 66 Archive

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (White/Blue) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (ไวท์/บลู) สี : พื้นขาว ลายน้ำเงิน/แดง ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Classic! With The ONITSUKA […]

  ONITSUKA White/Blue

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (White/Blue) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (ไวท์/บลู) สี : พื้นขาว ลายน้ำเงิน/แดง ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Classic! With The ONITSUKA […]

  Continue Reading...

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Black/Black) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (แบล็ค/แบล็ค) สี : พื้นดำ ลายดำ ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Darkest! With The ONITSUKA […]

  ONITSUKA Black/Black

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Black/Black) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (แบล็ค/แบล็ค) สี : พื้นดำ ลายดำ ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Darkest! With The ONITSUKA […]

  Continue Reading...

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Taupe Grey/Latte) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (ทูป เกรย์/ลาเต้) สี : พื้นน้ำตาลเทา ลายเทา ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Chacoal! With […]

  ONITSUKA Taupe Grey/Latte

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Taupe Grey/Latte) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (ทูป เกรย์/ลาเต้) สี : พื้นน้ำตาลเทา ลายเทา ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Chacoal! With […]

  Continue Reading...

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Yellow/Black) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (เยลโล่/แบล็ค) สี : พื้นเหลือง ลายดำ ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Cool! With The ONITSUKA […]

  ONITSUKA Yellow/Black

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Yellow/Black) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (เยลโล่/แบล็ค) สี : พื้นเหลือง ลายดำ ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Cool! With The ONITSUKA […]

  Continue Reading...

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Black/Carbon) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (แบล็ค/คาร์บอน) สี : พื้นดำ ลายเทา/ขาว ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Well! With The ONITSUKA […]

  ONITSUKA Black/Carbon

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Black/Carbon) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (แบล็ค/คาร์บอน) สี : พื้นดำ ลายเทา/ขาว ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Well! With The ONITSUKA […]

  Continue Reading...

 •   ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Birch/India Ink/Latte) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (เบิร์ช/อินเดีย อิ้งค์/ลาเต้) สี : พื้นน้ำตาลครีม ลายน้ำเงิน ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Step! With […]

  ONITSUKA B./India Ink/Lat

    ONITSUKA TIGER : MEXICO 66 (Birch/India Ink/Latte) โอนิซึกะ ไทเกอร์ : เม็กซิโก 66 (เบิร์ช/อินเดีย อิ้งค์/ลาเต้) สี : พื้นน้ำตาลครีม ลายน้ำเงิน ราคา : 4,200.- ค่าส่ง : 100.- [EMS : 1-2 วันของถึงหน้าบ้านเลยครับ] รวม : 4,300.- Most Step! With […]

  Continue Reading...